Kyröskosken perhepuiston kuntoportaiden vieressä olevan pulkkamäen muotoilua.